Förteckning över aktiviteter  (år 2000 - 2017)
 

2017-10-16 Föreningsmöte

2017-10-16 Medelräckviddiga Luftvärnsrobotsystem

2017-05-04 Helikoptrar i försvarsmakten

2017-03-16  Kina försvar och krigsmateriel

2016-12-08 Rysk försvarsmateriel i Östersjöområdet

2016-09-22 Gripen - Evolutionen av en smart fighter

2016-05-26 Kan man lura en radar ?

2016-04-28 Indiens försvars- och säkerhetspolitik

2016-04-28 Årsmöte 2016

2016-02-04 Utvecklingen i Ukraina

2015-09-24 Inspektionen för strategiska produkter

2015-03-26 Årsmöte 2015

2015-03-26 Insats Mali

2015-02-19 Islamiska Staten

2014-12-04 Flygburen AEW

2014-09-25 Konflikten i Ukraina

2014-05-15 Behövs svenska ubåtar? Och varför byggas i Sverige

2014-03-20 Årsmöte 2014

2013-03-20 Teknisk underrättelse

2013-05-23 Årsmöte 2013

2013-05-23 Kinas militärtekniska utveckling

2012-12-13 Militära och civila aspekter av cyberhot

2012-10-11 Detektivarbete på hög nivå - Haveriutredning

2012-05-24 Moderna stridsflygplan

2012-04-12 Årsmöte 2012

2012-04-12 Indirekt eld

2011-12-01 Försvarsmaktens insats i Libyen

2011-09-29 Försvarsmaktens helikoptersystem

2011-06-09 Sambandssystem och stridsledningssystem för markförband

2011-04-07 Årsmöte 2011

2011-04-07 Erfarenheter av svensk förbandsmateriel i Afganistan

2010-12-02 Framtidens ubåtar och undervattensvapensystem

2010-10-07 Gripen Next Generation

2010-04-22 Årsmöte 2010

2010-04-22 Militära tillämpningar av rymdsystem

2010-03-09 Svenska marinen på den internationella scenen

2009-12-03_Loyal Arrow - Lessons learned

2009-10-22 UAV ur ett svenskt perspektiv

2009-05-19 Modularitet del 3

2009-04-23 Årsmöte 2009

2009-04-23 Oförstånd och okunskap

2008-12-04 Skydd mot improviserade terroristvapen (Counter IED)

2008-11-06 Modularitet del 2 -- en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser

2008-05-27 Modularitet del 1-- Interoperabla, modulära försvarssystem

2008-03-26 Civila tillämpningar av militär teknik

2008-03-26 Årsmöte 2008

2007-11-27 Icke dödande vapen

2007-10-30 Skydd vid internationella insatser och territoriell integritet

2007-03-28 Årsmöte 2007

2007-03-21 Studiebesök hos Rymdbolaget

2007-01-18 Europeiska försvarsmaterielmarknaden

2006-12-14 Initiering av materielsamarbete i Europa

2006-10-19 UAS Uninhabited Autonomous Systems

2006-04-06 Årsmöte 2006

2006-04-06 Militärtekniska konsekvenser av aktuella beslut

2006-03-16 Demo 06 V

2006-03-08 Studiebesök vid DC3-an

2005-11-02  Nanoteknik

2005-10-13  Nordic battlegroup

2005-03-31 Årsmöte 2005

2005-03-31  Konsekvenser av försvarsbeslutet för försvarsteknikutvecklingen

2005-02-24 Internationellt materielsamarbete

2004-12-07 Seminarium teknik - taktik (operationer i bebyggelse)

2004-09-30 Studiebesök SMARTLAB

2004-04-01  Årsmöte 2004

2004-04-01  Vad händer i svensk försvarsindustri

2003-12-09   Militärtekniska innovationer, från idé till produkt

2003-10-22   Studiebesök:. FOI systemteknik

2003-10-14   Utbildning i militärteknik

2003-03-19   Årsmöte 2003

2003-03-19   Informationsoperationer

2003-03-06   Validering av modeller

2002-12-10   Datafusion en nyckelteknik i nätverksbaserat försvar

2002-10-24   Studiebesök: Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum (FLSC)

2002-04-17   Årsmöte 2002

2002-04-17   Teknikdemonstratorer - ett verktyg i utveckling mot det okända

2001-11-21   Paradigmskifte inom militär teknik; då, nu och i framtiden

2001-05-29   Forskning och materielutveckling i internationell samverkan (inställt)

2001-03-20   Årsmöte

2001-03-20   Ubåtsprojekt Viking

2000-11-29   Studiebesök: Saab i Linköping

2000-10-19   Studiebesök: FOA Humanvetenskap i Linköping

2000-09-21   Forskning och industrisamverkan i det nya försvaret (FOA VET)

2000-09-06   Studiebesök: MILINF i Enköping

2000-04-11   Årsmöte

2000-04-11   Seminarium: Dominant Battlespace Awareness

2000-03-15   Studiebesök: FOA3 i Linköping

 

bottom.gif (138 bytes)
[Till toppen av sidan] Senast uppdaterad: 2017-10-28